Koncertné nástroje

Našou doménou sú hlavne koncertné nástroje svetových značiek. Ponúkame všetky typy nástrojov: od dychových drevených nástrojov (vrátane drevených zobcových a priečnych fláut, klarinetov, hobojov, fagotov, či saxofónov) cez plechové dychové nástroje (od trúbok až po tuby), strunové nástroje, klávesové nástroje až po koncertné bicie.
 

Ponúkame taktiež možnosť veľkého výberu notového materiálu, darčekového sortimentu a hlavne príslušenstva k hudobným nástrojom.

Našim pravidlo č. 1 znie: "Nič nie je nemožné". Pokiaľ by toto pravidlo neplatilo, máme pravidlo č. 2: "Platí pravidlo č. 1."